Na początku XIX Maorysi zamieszkujący Nową Zelandię podjęli rozmowy z Brytyjczykami w wyniku, których kraj ten stał się kolejnym wówczas zamorskim terytorium Jej...
Dalej...